ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΚΟΠΟΣ Η εκπαίδευση της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και η αποτελεσματική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας, της ελληνικής οικονομίας αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα. Το γραφείο έχει τρεις βασικούς σκοπούς: Την υποστήριξη της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΓΠΑ Την υποστήριξη στη συνεργασία και […]

ΣΚΟΠΟΣ

Η εκπαίδευση της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και η αποτελεσματική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας, της ελληνικής οικονομίας αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.

Το γραφείο έχει τρεις βασικούς σκοπούς:

  1. Την υποστήριξη της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΓΠΑ
  2. Την υποστήριξη στη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ πανεπιστημίου, βιομηχανίας και λοιπών παραγωγικών φορέων
  3. Την υποστήριξη στην εκπαίδευση των φοιτητών και ερευνητών του ΓΠΑ σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Διοργάνωση σεμιναρίων, workshops, forums για την εκπαίδευση των φοιτητών, ερευνητών του ΓΠΑ αλλά και της ευρύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
  2. Καταγραφή υφιστάμενης ερευνητικής δραστηριότητας ΓΠΑ
  3. Υποστήριξη του ερευνητικού προσωπικού του ΓΠΑ στην αναζήτηση συνεργασιών ιδιωτικού και δημόσιου ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.
  4. Υποστήριξη του ερευνητικού δυναμικού του ΓΠΑ για θέματα προστασίας δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, στην επιλογή του κατάλληλου είδους σύμβασης παραχώρησης, την σύνταξη και την παρακολούθησή τους.
  5. Υποστήριξη στη δημιουργία εταιρείας τεχνοβλαστού παρέχοντας συμβουλές προς κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του ερευνητικού δυναμικού του ΓΠΑ.
  6. Παροχή πληροφόρησης σε φοιτητές και ερευνητές για μηχανισμούς υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων έντασης τεχνολογίας όπως θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα κτλ.
  7. Προβολή των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΓΠΑ με σκοπό την αξιοποίηση τους (διοργάνωση/ συμμετοχή σε εκδηλώσεις, διοργάνωση/ συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ).
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο