ΣΥΝΔΕΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Κομβικός πυλώνας τους Γραφείου είναι η διασύνδεση με την βιομηχανία και τους λοιπούς παραγωγικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση της συνεργασίας μας και την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΓΠΑ. Οι κλάδοι με τους οποίους σχετίζεται άμεσα ή/και έμμεσα η ερευνητική δραστηριότητα του ΓΠΑ καλύπτει ένα ευρύ σύνολο του […]

Κομβικός πυλώνας τους Γραφείου είναι η διασύνδεση με την βιομηχανία και τους λοιπούς παραγωγικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση της συνεργασίας μας και την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΓΠΑ.

Οι κλάδοι με τους οποίους σχετίζεται άμεσα ή/και έμμεσα η ερευνητική δραστηριότητα του ΓΠΑ καλύπτει ένα ευρύ σύνολο του αγροτο-διατροφικού τομέα, όπως και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των βιο-συστημάτων. Πρόκειται για δραστηριότητες που έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν μοχλούς βιώσιμης ανάπτυξης, με ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι δράσεις διασύνδεσης αφορούν συστηματική επαφή με επιχειρήσεις του αγρο-βιομηχανικού τομέα για τη διερεύνηση της πρόθεσης επιχειρήσεων του τομέα για συμφωνίες και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη δημιουργία μελετών περίπτωσης/επιχειρησιακών σχεδίων. Ειδικότεροι στόχοι είναι:

  • η διερεύνηση της δραστηριότητας των τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων και των αναγκών τους που θα μπορούσαν να καλυφθούν από το ΓΠΑ χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές χρηματοδότησης περιλαμβανομένης και της χρηματοδότησης από τη βιομηχανία, και
  • η τόνωση των σχέσεων μεταξύ του προσωπικού του ΓΠΑ και της επιχειρηματικής κοινότητας με σκοπό την καλλιέργεια δεσμών μεταξύ Πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας.

Οι επιχειρήσεις και οι παραγωγικοί φορείς που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ καλούνται να υπογράψουν Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο