ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ με στόχο την λειτουργία του και την προσφορά του στην ακαδημαϊκή του κοινότητα αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία δέχεται χορηγίες με σκοπό είτε την λειτουργία του είτε ως έπαθλα διαγωνισμού. Στο ανωτέρω πλαίσιο παρατίθενται παρακάτω οι χορηγίες που έχει δεχτεί το InnovInAgri. Η Εθνική Τράπεζα […]

Το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ με στόχο την λειτουργία του και την προσφορά του στην ακαδημαϊκή του κοινότητα αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία δέχεται χορηγίες με σκοπό είτε την λειτουργία του είτε ως έπαθλα διαγωνισμού. Στο ανωτέρω πλαίσιο παρατίθενται παρακάτω οι χορηγίες που έχει δεχτεί το InnovInAgri.

Η Εθνική Τράπεζα παρέχει χορηγική στήριξη στο Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του ΕΛΚΕ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του.

Το MBA Food & Agribusiness (Δ.Π.Μ.Σ. “Οργάνωση και διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας”) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρείχε χορηγική στήριξη στο Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του ΕΛΚΕ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο