4ος Διαγωνισμός

To Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΓΠΑ με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνει τον 4ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ. Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ (εφεξής ο «Διαγωνισμός») διοργανώνεται από το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό να δώσει την δυνατότητας στους φοιτητές όλων […]

To Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΓΠΑ με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνει τον 4ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ.

Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ (εφεξής ο «Διαγωνισμός») διοργανώνεται από το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό να δώσει την δυνατότητας στους φοιτητές όλων των βαθμίδων (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί & διδακτορικοί φοιτητές) του Ιδρύματος μας να εξοικειωθούν με έννοιες και όρους καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας μέσω της οποίας θα αναδειχθούν οι νικητές στo πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τρεις φάσεις:

1η Φάση: Υποβολή επιχειρηματικής Ιδέας: Προθεσμία: 26/10/2020

Για τη συμμετοχή στην 1η φάση του διαγωνισμού καλείστε α) να αναφέρετε τα στοιχεία των μελών της ομάδας και να ορίσετε έναν εκπρόσωπο σας με τον οποίο θα επικοινωνούμε σε περιπτώσεις ανάγκης και το οποίο μέλος καλείται να ενημερώνει την ομάδα και β) να γράψετε μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής σας ιδέας που δε θα ξεπερνάει τις 3 σελίδες, ακολουθώντας το σχετικό έντυπο.

Το InnovInAgri θα δέχεται επιχειρηματικές ιδέες μέχρι τις 26/10/2020.

Δεν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις εκτός των καθορισμένων ημερομηνιών.

Το σύνολο των ιδεών που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από Επιτροπή που θα απαρτίζεται από μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας ή άλλου ΑΕΙ καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες. Η Επιτροπή θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την ιδέα που υποβλήθηκε βάσει των πληροφοριών που θα υπάρχουν στο έντυπο υποβολής της επιχειρηματικής ιδέας και συγκεκριμένα την σύνθεση της ομάδας αλλά και την ιδέα όπως αυτή περιγράφεται και τεκμηριώνεται.

Στιςαρχές Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν οι ομάδες που προκρίνονται στην 2η φάση του Διαγωνισμού και την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου.

Τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται ξεχωριστά στην κάθε ομάδα.

2η Φάση: Υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου: Προθεσμία: 15/05/2021

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου μέσω της υποχρεωτικής παρακολούθησης σειράς σεμιναρίων και δράσεων καθοδήγησης (mentoring).

Κατά την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε ομάδα θα υποστηρίζεται για τα τεχνικά θέματα από σύμβουλο (μέλος ή μέλη ΔΕΠ ΓΠΑ ή κάτοχο διδακτορικού με οργανική θέση στο ΓΠΑ) ενώ για τα θέματα μάρκετινγκ από μέντορα (επιχειρηματία ή στέλεχος επιχείρησης). Κάθε ομάδα θα έχει διαφορετικούς μέντορες είτε εσωτερικά (μέλος ή μέλη ΔΕΠ) είτε εξωτερικά (στελέχη επιχειρήσεων ή επιχειρηματίες).

Για λόγους εμπιστευτικότητας ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα αναλάβει να υποστηρίξει την ομάδα (εξωτερικός μέντορας) θα υπογράψει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (Non Disclosure Agreement). Ενώ, ο μέντορας που θα υποστηρίξει σε τεχνικά θέματα την ομάδα (εσωτερικός μέντορας) θα λαμβάνει γνώση των όρων του διαγωνισμού και θα συναινεί με την υπογραφεί σχετικού συμφωνητικού.

Η διαδικασία των σεμιναρίων θα γίνει σε συνεργασία με μαθήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος μας αλλά και από εξωτερικούς συνεργάτες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων θα ανακοινωθεί κατά την έναρξη της 2ης Φάσης του Διαγωνισμού.

Η 2η Φάση ολοκληρώνεται με την υποβολή του Επιχειρηματικού Σχεδίου της ιδέας των ομάδων στις 15 Μαΐου 2021

Οι ομάδες που θα ολοκληρώσουν τη 2η Φάση του Διαγωνισμού καταθέτοντας το τελικό παραδοτέο θα συμμετάσχουν στην 3η φάση του διαγωνισμού,  την εκδήλωση βράβευσης.

3η Φάση: Εκδήλωση βράβευση¨Ημερομηνία: τέλος Μαΐου ….

Στην 3η φάση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση με την παρουσία κοινού όπου θα γίνει η παρουσίαση των επιχειρηματικών σχεδίων των ομάδων και η αξιολόγηση τους από Επιτροπή Βράβευσης.

Εάν κάποια από τις Ομάδες δεν προβεί στην Παρουσίαση μπροστά στην Επιτροπή Βράβευσης και το κοινό την ημέρα της εκδήλωσης βράβευσης, θα αποκλειστεί αυτόματα από την διεκδίκηση χρηματικού επάθλου.

Η ανάδειξη των νικητριών ομάδων θα γίνει από Επιτροπή που θα αποτελείται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, τραπεζίτες, συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρηματίες.

Η Επιτροπή βράβευσης θα αξιολογήσει ξεχωριστά το κείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου αλλά και την παρουσίαση των επιχειρηματικών σχεδίων την ημέρα της εκδήλωσης βράβευσης και θα αναδείξει τις νικήτριες ομάδες, οι οποίες και θα βραβευτούν.

Έπαθλα Διαγωνισμού

Οι τρεις ομάδες που θα διακριθούν θα λάβουν χρηματικά έπαθλα ή άλλο. Το ύψος του χρηματικού επάθλου ανά θέση θα ανακοινώνεται κάθε χρόνο. Το χρηματικό ποσό που θα λαμβάνει κάθε νικήτρια ομάδα, ανάλογα με τη θέση της, θα επιμερίζεται εξίσου σε όλα τα μέλη της.

Όλες οι ομάδες θα λάβουν Βεβαίωση.

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

 1. Κάθε ομάδα οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν από την υποβολή της επιχειρηματικής της ιδέας.
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του Διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών όλων των βαθμίδων (Προπτυχιακοί φοιτητές, Μεταπτυχιακοί φοιτητές και Υποψήφιοι διδάκτορες). Οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν σχετικές βεβαιώσεις από τις γραμματείες των τμημάτων ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή την σχετική απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος για τους υποψήφιους διδάκτορες.
 4. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο ομάδες φοιτητών και όχι μεμονωμένα άτομα. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 2 έως 5 άτομα/μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας. Ενθαρρύνεται η σύνθεση των ομάδων να γίνεται από διαφορετικά τμήματα του ΓΠΑ.
 5. Κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλει μόνο μια ιδέα σε κάθε διαγωνισμό. Ενώ κάθε άτομο μπορεί να είναι μέλος μόνο μιας ομάδας.
 6. Μετά την λήξη της διορίας υποβολής της επιχειρηματικής ιδέας δεν επιτρέπεται να προστεθούν επιπλέον άτομα ως μέλη της ομάδας. Ενώ, εάν κάποιο μέλος μιας ομάδας αποφασίσει να αποχωρήσει από την ομάδα και το διαγωνισμό πριν την λήξη του, τότε τούτο θα πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως. Τούτο θα συνεπάγεται ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν έχει κάποιο δικαίωμα στο διαγωνισμό και στα έπαθλα του και η ομάδα θα αποφασίσει με βάσει συμφωνητικό που έχουν υπογράψει εάν θα έχει κάποιο δικαίωμα επί της ιδέας που κατατέθηκε ή/και εξελίχθηκε στο διαγωνισμό (ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται ο διαγωνισμός κατά την αποχώρηση). Σε περίπτωση που η ομάδα απαρτίζεται από δύο άτομα και αποχωρεί το ένα άτομο, αυτό θα συνεπάγεται αυτόματα τον αποκλεισμό της ομάδα από το διαγωνισμό.
 7. Η υποβολή των ιδεών γίνεται ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση του Εντύπου υποβολής επιχειρηματικής ιδέας ΓΠΑ και την αποστολή του στο email innovinagri@aua.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού. Δεν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις εκτός των καθορισμένων ημερομηνιών. Συνημμένες θα αποστέλλονται και οι βεβαιώσεις φοίτησης των μελών της ομάδας (σύμφωνα με το αρ. 3 του παρόντος).
 8. Με την υποβολή της ιδέας κάθε ομάδα δηλώνει ότι: «Η Ιδέα που θα παρουσιάσουμε ως ομάδα είναι προϊόν αποκλειστικά προσωπικής μας εργασίας, δεν εμπεριέχονται σε αυτήν στοιχεία λογοκλοπής, ούτε παραβιάζονται οι κανόνες περί διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που τυχόν προκύψουν από την ως άνω πρόταση που θα συμμετέχει στον διαγωνισμό θα ανήκουν από κοινού σε όλη την ομάδα, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά από εσωτερικό συμφωνητικό των μελών της ομάδας. Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να εκμεταλλευτούμε, από κοινού ή χωριστά και με οποιονδήποτε τρόπο, το αποτέλεσμα της επιχειρηματικής ιδέας, θα ενημερώσουμε τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ και, εν συνεχεία, κατά την εκμετάλλευσή του θα γίνεται αναφορά στον Διαγωνισμό.»
 9. Κάθε ομάδα φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη κατά παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει, ενώ αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση τυχόν προβληθεί για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις των Όρων του Διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 10. Προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο αποκλείονται αυτόματα από τον Διαγωνισμό, όπως και όσες παραβαίνουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού.
 11. Στις ομάδες που θα λάβουν χρηματικά έπαθλα θα ζητηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως τραπεζικός λογαριασμός κλπ για την κατάθεση του ποσού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες είτε του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΓΠΑ είτε του χορηγού/δωρητή.
 12. Οι ομάδες συμφωνούν να συμμετέχουν σε αναφορές σχετικά με τον Διαγωνισμό σε μέσα ενημέρωσης και στον τύπο. Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα παρακάτω:
  • Οι ομάδες ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν μια σύντομη γραπτή περιγραφή που θα είναι διαθέσιμη στα μέσα ενημέρωσης και μπορεί να δημοσιοποιηθεί, είτε εν μέρει είτε στο σύνολό της.
  • Οι ομάδες ενδέχεται να κληθούν να μιλήσουν σε συνεντεύξεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.
  • Οι ομάδες συναινούν στην λήψη φωτογραφιών ή βίντεο για τις ανάγκες προβολής του Διαγωνισμού.
  • Η συμμετοχή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον τύπο δεν απαιτεί σε καμία περίπτωση από τις Ομάδες να αποκαλύψουν οποιοδήποτε περιουσιακό δικαίωμα ή άλλη εμπιστευτική πληροφορία που σχετίζεται με την ιδέα τους.
 13. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και την παράδοση των επάθλων, παύει να υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση των Διοργανωτών του Διαγωνισμού.
 14. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να ματαιώσουν, να αναβάλουν, να ακυρώσουν ή να τροποποιήσουν τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τις Ομάδες. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση, αναβολή, ακύρωση ή τροποποίηση. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού θα ενημερώνουν τις Ομάδες για οποιαδήποτε τέτοια ακύρωση, αναβολή, ακύρωση ή τροποποίηση.
 15. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν ή/και να τροποποιήσουν οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των συμμετεχόντων. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού θα ενημερώσουν για τις τροποποιήσεις αυτές μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.
 16. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, θα συλλεχτούν και θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα των Μελών της Ομάδας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο