ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παράταση υποβολής προτάσεων της πρόσκλησης της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουλίου 2024

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή σε προτάσεις της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ», ότι δημοσιεύθηκε η 1η Τροποποίηση – Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027). Σύμφωνα με την 1η Τροποποίηση, ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό […]

Webinar: Ask the National Contact Point | ERA Talents & Hop-On Facility

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Ιουλίου 2024

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική Widening Participation and Strengthening of the European Research Area (WIDERA) του Ορίζοντα Ευρώπη, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για τις ανοικτές προκηρύξεις ERA Talents (HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03) και Hop-On Facility (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06)  οι οποίες έχουν  καταληκτική ημερομηνία στις 26 Σεπτεμβρίου 2024. Πότε: Το σεμινάριο […]

Χρηματοδότηση Ερευνητών από το Proof of Concept

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Ιουλίου 2024

Proof of Concept Εάν έχετε λάβει επιχορήγηση από το ERC για την πραγματοποίηση της έρευνας σας και θέλετε να εξερευνήσετε τις εμπορικές και τις κοινωνικές δυνατότητες του project σας, το ERC Proof of Concept Grant μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης; Όλοι οι ερευνητές σε μία από τις επιχορηγήσεις ERC […]

Νέα συνεργασία για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-ΓΠΑ) με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Ιουλίου 2024

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ και συγκεκριμένα του Γραφείου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας «InnovInAgri» και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, υπογράφηκε την Παρασκευή 28 Ιουνίου . Ο Αντιπρύτανης Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθηγητής Θωμάς Μπαρτζάνας και το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της HDB Παντελής Τζωρτζάκης, παρουσία της Διευθύνουσας Συμβούλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής […]

Ευκαιρίες χρηματοδότησης στον Ορίζοντα Ευρώπη: Ανοιχτές προκηρύξεις σε διάφορες θεματικές περιοχές

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Ιουνίου 2024

Οι προκηρύξεις του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη, που αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία διεθνώς, παραμένουν ανοιχτές μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου 2024. Παρόλο που σημαντικό μέρος του προγράμματος απευθύνεται σε θεματικές περιοχές συναφείς με τα ερευνητικά αντικείμενα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως το «Cluster 6 Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and […]

Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους για υποβολή πρότασης στη δράση ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιουνίου 2024

Με το παρόν άρθρο ενημερώνονται οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις στη δράση ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, για τα παρακάτω: Για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών απαιτείται η κατάθεση των παρακάτω στον ΕΛΚΕ-ΓΠΑ  (elke@aua.gr) με εσωτερική καταληκτική ημερομηνία τις 08/07/2024. Έντυπο O1, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ψηφιακά (ή υπογεγραμμένο στο gov.gr) από τον ΕΥ για έγκριση […]

Υποστήριξη για την προετοιμασία προτάσεων από το EU-CONEXUS για τις δράσεις MSCA Post-Doctoral Fellowships

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Ιουνίου 2024

Το Γραφείο Υποστήριξης Ανάπτυξης Έργων (Project Development Support Office – PDSO) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης EU-CONEXUS και το πρόγραμμα EU-CONEXUS ENABLES βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν δράσεις υποστήριξης στο πλαίσιο της προκήρυξης του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) που αφορά υποτροφίες νέων μεταδιδακτόρων. Το PDSO είναι […]

Ευκαιρίες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης πέρα από το Cluster 6

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουνίου 2024

Το CARE4BIO, δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο, με θέμα τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σε άλλες θεματικές περιοχές του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη, καθώς και σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα που καλύπτουν αντίστοιχες θεματικές προτεραιότητες, όπως το πρόγραμμα LIFE. Τίτλος σεμιναρίου: Opportunities beyond Horizon Europe […]

Παράταση υποβολής προτάσεων! Οδηγίες για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Ιουνίου 2024

Παράταση υποβολής προτάσεων: Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25η Ιουνίου 2024 και ώρα 16.00. Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. της χώρας. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται για χρηματοδότηση στις δύο δράσεις της Προσκλήσεως, τη Δράση I: «Νέοι Ερευνητές» Δράση II: «Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.» Η  καταληκτική ημερομηνία […]

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο