ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα “Ignite Ideas”

To πρόγραμμα “Ignite Ideas” είναι μία πρωτοβουλία της Nestlé Ελλάς, που στοχεύει στην ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ομάδων και των πρωτοποριακών ιδεών τους σε πραγματικό περιβάλλον της αγοράς. Μια ιδέα που υλοποιείται σε συνεργασία με το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation (ACEin), τη θερμοκοιτίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει σκοπό να λειτουργήσει ως ένας (ψηφιακός) επιταχυντής (virtual accelerator) της καινοτομίας. Στόχος της Nestlé Ελλάς μέσω του προγράμματος «Ignite Ideas», είναι να υποστηρίξει νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που έχουν προοπτικές ανάπτυξης, δίνοντας αξία μέσω της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων πρακτικών της, προς όφελος της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Βασική προτεραιότητα του προγράμματος είναι να παρέχει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδίασης και ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών και να λάβουν σημαντική υποστήριξη στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η καινοτομία της επιχειρηματικής ιδέας μπορεί να αφορά νέα προϊόντα ή υπηρεσίες αλλά και νέες διεργασίες, τρόπους αλληλεπίδρασης με τον πελάτη και τον καταναλωτή, αλλά και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και πρακτικές. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες από 2 έως και 5 ατόμων. Αιτήσεις υποβάλονται έως 25 Οκτωβρίου 2018.

Η θεματική ταξινόμηση των επιλεγμένων startup πραγματοποιείται με βάση το αντικείμενο ενδιαφέροντος τους. Έτσι οι θεματικοί τομείς του προγράμματος είναι:

  • Καινοτόμα Συστατικά Τροφίμων

Νέα συστατικά ή υπάρχοντα συστατικά και συνδυασμοί τους, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη

  • Καινοτόμες Μέθοδοι Επεξεργασίας και Συσκευασίας

“Πράσινες”, ταχύτερες, αποδοτικότερες μέθοδοι επεξεργασίας τροφίμων. Νέοι τρόποι συσκευασίας προϊόντων για καλύτερη εμφάνιση και αποθήκευσή τους

  • Καινοτόμες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Καταναλωτή και τον Πελάτη

Ψηφιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν τον καταναλωτή. Πχ. πληροφορίες για το προϊόν, θρεπτική αξία, συνταγές, συνδυασμοί τροφών, επικοινωνία με την εταιρία κ.α.

 

Οφέλη για τους Συμμετέχοντες:

  • Συμβουλευτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος από τη Nestlé για την υλοποίηση της ιδέας και αξιοποίηση σε πραγματικό περιβάλλον
  • Υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και δυνατότητα ένταξης στο Athens Center for Entrepreneurship and Innovation
  • Επικύρωση, επαλήθευση της ανάγκης της αγοράς και ισχυροποίηση της ιδέας (Business Validation)
  • Συμβολικό χρηματικό βραβείο στις νικήτριες ομάδες

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα «Ignite Ideas» και στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ