ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

5ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ

To Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΓΠΑ με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνει τον 5ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ.

Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ (εφεξής ο «Διαγωνισμός») διοργανώνεται από το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό να δώσει την δυνατότητας στους φοιτητές όλων των βαθμίδων (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί & διδακτορικοί φοιτητές) του Ιδρύματος μας να εξοικειωθούν με έννοιες και όρους καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας μέσω της οποίας θα αναδειχθούν οι νικητές στo πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τρεις φάσεις:

1η Φάση: Υποβολή επιχειρηματικής Ιδέας: Προθεσμία: 15/12/2021

Για τη συμμετοχή στην 1η φάση του διαγωνισμού καλείστε α) να αναφέρετε τα στοιχεία των μελών της ομάδας και να ορίσετε έναν εκπρόσωπο σας με τον οποίο θα επικοινωνούμε σε περιπτώσεις ανάγκης και το οποίο μέλος καλείται να ενημερώνει την ομάδα και β) να γράψετε μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής σας ιδέας που δε θα ξεπερνάει τις 3 σελίδες, ακολουθώντας το σχετικό έντυπο.

Το InnovInAgri θα δέχεται επιχειρηματικές ιδέες μέχρι τις 15/12/2021.

2η Φάση: Υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου μέσω της υποχρεωτικής παρακολούθησης σειράς σεμιναρίων και δράσεων καθοδήγησης (mentoring).

Κατά την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε ομάδα θα υποστηρίζεται για τα τεχνικά θέματα από σύμβουλο (μέλος ή μέλη ΔΕΠ ΓΠΑ ή κάτοχο διδακτορικού με οργανική θέση στο ΓΠΑ) ενώ για τα θέματα μάρκετινγκ από μέντορα (επιχειρηματία ή στέλεχος επιχείρησης). Κάθε ομάδα θα έχει διαφορετικούς μέντορες είτε εσωτερικά (μέλος ή μέλη ΔΕΠ) είτε εξωτερικά (στελέχη επιχειρήσεων ή επιχειρηματίες).

Οι ομάδες που θα ολοκληρώσουν τη 2η Φάση του Διαγωνισμού καταθέτοντας το τελικό παραδοτέο θα συμμετάσχουν στην 3η φάση του διαγωνισμού,  την εκδήλωση βράβευσης.

3η Φάση: Εκδήλωση βράβευση¨Ημερομηνία: τέλος Μαΐου 2022

Στην 3η φάση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση με την παρουσία κοινού όπου θα γίνει η παρουσίαση των επιχειρηματικών σχεδίων των ομάδων και η αξιολόγηση τους από Επιτροπή Βράβευσης.

Έπαθλα Διαγωνισμού

Οι τρεις ομάδες που θα διακριθούν θα λάβουν χρηματικά έπαθλα ή άλλο. Το ύψος του χρηματικού επάθλου ανά θέση θα ανακοινώνεται κάθε χρόνο. Το χρηματικό ποσό που θα λαμβάνει κάθε νικήτρια ομάδα, ανάλογα με τη θέση της, θα επιμερίζεται εξίσου σε όλα τα μέλη της.

Όλες οι ομάδες θα λάβουν Βεβαίωση.

 

Κάθε ομάδα οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του Διαγωνισμού πριν από την υποβολή της επιχειρηματικής της ιδέας.

Δείτε αναλυτικά την διαδικασία και τους όρους του Διαγωνισμού εδώ.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στέλνοντας mail στο innovinagri@aua.gr  Ι Τ: 210 529 4768 Ι W: www.innovinagri.aua.gr

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο