ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Οργανωσιακές επιχειρηματικές προκλήσεις και ευρωπαϊκά εργαλεία ενσωμάτωσης καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα» εκδήλωση από το Aroma Innovation Hub

Το Aroma Innovation Hub διοργανώνει την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 στο Orange Grove (Βασιλέως Κωνσταντίνου 5-7) με τίτλο «Οργανωσιακές επιχειρηματικές προκλήσεις και ευρωπαϊκά εργαλεία ενσωμάτωσης καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα».

Λίγα λόγια για την εκδήλωση:
Οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις στoν αγροτικό τομέα αποτυγχάνουν ή  παραμένουν στάσιμες αν και ξεκινούν με μοναδικά προϊόντα και μεγάλες  προσδοκίες. Σε μεγάλο βαθμό είναι απόρροια της έλλειψης κατανόησης των  πελατών τους και των αναγκών τους. Το αντίδοτο είναι οι επιχειρήσεις  να αφουγκράζονται την φωνή των τελικών αποδεκτών των προϊόντων τους  από τα πρώτα τους βήματα. Οι καλές πρακτικές από την αγροτική  βιομηχανία στην Ολλανδία και αλλού δείχνουν το δρόμο για την νέα  οργανωσιακή δομή των επιχειρήσεων και την εστίαση στον πελάτη-στόχο. Η  Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα,  και οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τα νέα  εργαλεία και ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι το ακόλουθο:

17:00-⁠17:10 Καλωσόρισμα
17:10-17:40 Ευκαιρίες δικτύωσης και χρηματοδότησης για καινοτόμες  αγροδιατροφικές επιχειρήσεις (Enterprise Europe Network, Inno4Agrifood  Project, The SME Instrument in H2020), Γεώργιος Μέγας, σύμβουλος  καινοτομίας και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Εθνικό Κέντρο  Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
17:40-18:20 Πελατοκεντρική στρατηγική επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού  τομέα από τα πρώτα βήματα, Κυριάκος Κυριακόπουλος, αντιπρύτανης και  καθηγητής στρατηγικής και μάρκετινγκ, ALBA Graduate Business School  στο Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδος.
18:20-⁠18:30 Συζήτηση
18:30 -⁠19:00 Διάλειμμα για καφέ -⁠ Δικτύωση

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση:  https://www.aromahub.gr/?tribe_events=agribusiness-organizational-challenges-and-european-tools-for-incorporating-innovation

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ