ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

OLIVE CHALLENGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η πρωτοβουλία OLIVE CHALLENGE διοργανώνεται από τη Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου «ΦΙΛΑΙΟΣ» και αποτελεί τον πρώτο εξειδικευμένο διαγωνισμό καινοτομίας για τον ελαιοκομικό τομέα.

Βασικός σκοπός του διαγωνισμού καινοτομίας OLIVE CHALLENGE είναι η ανάπτυξη και η αναβάθμιση του ελαιοκομικού τομέα της Ελλάδας, τόσο του ελαιολάδου, όσο και των άλλων προϊόντων της ελιάς, μέσω της εισαγωγής της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον τομέα.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η «ΦΙΛΑΙΟΣ» δίνει βήμα και υποστηρίζει φυσικά πρόσωπα, ομάδες, φορείς και οργανώσεις του ελαιοκομικού τομέα να δραστηριοποιηθούν και να αναπτύξουν δράσεις καινοτομίας.

Πυλώνες της πρωτοβουλίας OLIVE CHALLENGE είναι οι εξής:

1.Ο διαγωνισμός καινοτομίας

2.Η επώαση (incubation) επιχειρηματικών ομάδων

3.Οι εκδηλώσεις και δράσεις δικτύωσης των startup και εν δυνάμει startup επιχειρήσεων με την αγορά, την ερευνητική κοινότητα και την κοινωνία

4. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση

Χρονοδιάγραμμα

1. Ανακοίνωση για προσέλκυση ιδεών/ προτάσεων 1 Νοεμβρίου 2017

2. Κατάθεση προτάσεων από 15 Νοεμβρίου 2017 έως 15 Φεβρουαρίου 2018

3. Προ-αξιολόγηση ως τις 2 Μαρτίου 2018

4. Demo-Day 11 Μαρτίου 2018

5. Έναρξη προγράμματος εκπαίδευσης 1 Απριλίου 2018 και λήξη 30 Οκτωβρίου 2018

6. Παρουσίαση αποτελεσμάτων ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού OLIVE CHALLENGE και προκήρυξη του OLIVE CHALLENGE II, 1η Νοεμβρίου 2018

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δ: Ξενοφώντος 15Α-10557 Αθήνα

Τ: 210 3238315

Φ: 210 3238063

E: info@olivechallenge.org

W: www.olivechallenge.org

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ