ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η εργαλειοθήκη των start-ups

Το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Η εργαλειοθήκη των start-ups».

Αντικείμενο του σεμιναρίου

  • Τι είναι η Καινοτομία? Ορισμοί & δείκτες.
  • Επιλογή εταιρικής μορφής: Ομόρρυθμη εταιρεία(Ο.Ε.), Ετερόρρυθμοι εταιρεία(Ε.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης(Ε.Π.Ε.), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
  • Σύσταση και οργάνωση
  • Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Πατέντες, Ζητήματα Εμπιστευτικότητας κλπ
  • Τι θέλουν οι επενδυτές και τι περιμένουν από το νέο επιχειρηματία;
  • Τρόποι χρηματοδότησης
  • Τι είναι το χρηματιστήριο κλπ
  • Τι είναι το digital marketing και πως μπορούμε να το αξιοποιήσουμε?

Και πολλά ακόμα θα αναλυθούν στο σεμινάριο με παραδείγματα.

Πληροφορίες

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019

ΩΡΑ: 9:00 – 14:00

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Οι εισηγητές θα είναι πολλοί ανάλογα με το αντικείμενο.

ΤΟΠΟΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  ΓΠΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 31 Μαρτίου 2019

Το σεμινάριο απευθύνεται στους φοιτητές του ΓΠΑ χωρίς κόστος συμμετοχής.
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής!

 

Οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν!

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ