ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η εργαλειοθήκη των start-ups

Το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Η εργαλειοθήκη των start-ups».

Αντικείμενο του σεμιναρίου

  • Τι είναι η Καινοτομία? Ορισμοί & δείκτες.
  • Επιλογή εταιρικής μορφής: Ομόρρυθμη εταιρεία(Ο.Ε.), Ετερόρρυθμοι εταιρεία(Ε.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης(Ε.Π.Ε.), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
  • Σύσταση και οργάνωση
  • Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Πατέντες, Ζητήματα Εμπιστευτικότητας κλπ
  • Τι θέλουν οι επενδυτές και τι περιμένουν από το νέο επιχειρηματία;
  • Τρόποι χρηματοδότησης
  • Τι είναι το χρηματιστήριο κλπ
  • Τι είναι το digital marketing και πως μπορούμε να το αξιοποιήσουμε?

Και πολλά ακόμα θα αναλυθούν στο σεμινάριο με παραδείγματα.

Πληροφορίες

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019

ΩΡΑ: 9:00 – 14:00

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Οι εισηγητές θα είναι πολλοί ανάλογα με το αντικείμενο.

ΤΟΠΟΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  ΓΠΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 31 Μαρτίου 2019

Το σεμινάριο απευθύνεται στους φοιτητές του ΓΠΑ χωρίς κόστος συμμετοχής.
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής!

 

Οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν!

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο