ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, νομοθεσία, διαδικασίες, ειδικές περιπτώσεις σε Αγροδιατροφή» 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 I InnovInAgri

Το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ  (InnovInAgri) διοργανώνει την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00  διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, νομοθεσία, διαδικασίες, ειδικές περιπτώσεις σε Αγροδιατροφή» με εισηγητή τον Δρ. Κωνσταντίνο Βαβέκη, EQE qualified European Patent Attorney.

Η παρουσίαση του κ. Βαβέκη θα περιέχει μια εισαγωγή στην νομοθεσία και τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, στην στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει ένας ακαδημαϊκός για την βέλτιστη προστασία και εμπορική εκμετάλλευση της εφεύρεσης του ενώ θα αναφερθούν και οι εξαιρέσεις που ισχύουν για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας σε εφευρέσεις στους τομείς της γεωπονίας και της αγροδιατροφής.

Η εκδήλωση απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ του ΓΠΑ, τις ερευνητικές τους ομάδες αλλά και προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με τη χρήση του MsTeams ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Για να μεταβείτε στην εκδήλωση επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο την ημέρα και ώρα της εκδήλωσης: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:gutrXI-AEYYyunL1cmf80u_077PN1-Zv11wEmM2Ky1Y1@thread.tacv2/1622660829558?context=%7B%22Tid%22:%224f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1%22,%22Oid%22:%229ceff7a4-f6ee-468d-abf3-487f3de5bcd6%22%7D

Δείτε εδώ το σύντομο βιογραφικό του εισηγητή κ. Κ. Βαβέκη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Α. Αναγνώστη (210 529 4768, a.anagnosti@aua.gr).

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ