ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

2Ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΓΠΑ

To Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΓΠΑ με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνει τον 2ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες των 2 έως 5 ατόμων/μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ, όπως:

  • Προπτυχιακοί φοιτητές
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές
  • Υποψήφιοι διδάκτορες

Προθεσμία υποβολής επιχειρηματικής ιδέας: 1 Οκτωβρίου 2018 έως 19 Οκτωβρίου 2018

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και περιλαμβάνει τρεις φάσεις.

Δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες για το διαγωνισμό επιλέγοντας εδώ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Α. Αναγνώστη ( email: a.anagnosti@aua.gr, τηλ.: 210 529 4768).

 

Συνημμένα: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΓΠΑ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ