ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δελτίο τύπου για την εκδήλωση «Χρηματοδοτικά εργαλεία για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων»

Το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του ΕΛΚΕ ΓΠΑ διοργάνωσε την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 εκδήλωση με θέμα «Χρηματοδοτικά εργαλεία για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων».

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθ. Σπυρίδων Κίντζιος, ενώ την εκδήλωση προλόγισε ο Αντιπρύτανης, Καθ. Σταύρος Ζωγραφάκης.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης προέρχονταν από funds που έχουν δημιουργηθεί από το equifund και αφορούν χρηματοδοτήσεις σε pre-seed και seed στάδια συμπεριλαμβάνοντας την αγροδιατροφή στα αντικείμενα τους. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε α) παρουσίαση του χρηματοδοτικού εργαλείου uni.fund, από την κ. Κατερίνα Πραματάρη, Partner uni.fund & Αν. Καθ. Ο.Π.Α. β) παρουσίαση του χρηματοδοτικού εργαλείου Big Pi Ventures, από τον κ. Αρίστο Δοξιάδη, Partner Big Pi Ventures γ) παρουσίαση του χρηματοδοτικού εργαλείου Velocity Partners, από τον  κ. Κωνσταντίνο Μαύρο, Partner Velocity Partners δ) παρουσίαση του χρηματοδοτικού εργαλείου METAVALLON VC, από τον κ. Γιώργο Καραντώνη, Partner METAVALLON VC και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του κ. Σπύρου Αρσένη, Συντονιστής ΝΒG Business Seeds με θέμα «Πρόγραμμα ΝΒG Business Seeds: Στηρίζοντας την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στην Αγροδιατροφή. Δράσεις και συνέργειες.»

Την εκδήλωση παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον καθηγητές και ερευνητικό προσωπικό του ΓΠΑ, φοιτητές καθώς και ομάδες από τον 1ο και 2ο διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας ΓΠΑ.

Δείτε παρακάτω ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ