ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Business Idea Competition

We are inform you that EIT Food, EIT RawMaterials and EIT Health have jointly launched a ‘Business Ideas Competition’ to improve cross-sectoral innovation performance in EIT RIS eligible countries.

Deadline for submission is 31 March, 2018!

They are looking for idea holders and early stage Start-ups that have Innovative ideas in the thematic sectors of Health, Food and Raw Materials.

If selected, you/they will start with a 2-day Business Planning Bootcamp, which will provide a unique cross-industry environment, where you/they will learn how to get started on building a business: how to define a business model, build a team, business processes, organizational design. The finalists will then pitch their ideas in front of a jury and will have the chance to win up to 10.000 euros.

For more information and submission please visit: https://www.lyyti.fi/p/EITBIC2018_0505/en/eit_cross-kic_business_idea_competition_2018

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ