ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Bραβείο σε ερευνητική ομάδα του ΓΠΑ στον 2ο Διαγωνισμό Καινοτομίας “ΝΟΥΝΟΥ Ιdea Challenge”

Η FrieslandCampina Hellas διοργάνωσε πρόσφατα τον 2ο Διαγωνισμό Καινοτομίας “ΝΟΥΝΟΥ Ιdea Challenge” με θέμα τη βιωσιμότητα στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας με σκοπό να αποτυπωθεί η δυναμική καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ερευνητικών ομάδων, που ασχολούνται με την ενίσχυση της βιωσιμότητας, έχοντας ως επίκεντρο τον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας στην Ελλάδα. Ερευνητικές ομάδες από όλα τα πανεπιστήμια κλήθηκαν να παρουσιάσουν δυνάμει εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα στην αγορά, με τελικό στόχο την ανάδειξη επιτυχημένων περιπτώσεων (case studies) εφαρμογής στη βιομηχανία τροφίμων, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, τόσο στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος και τη συνολικά αποδοτικότερη διαχείριση του φυσικού πλούτου με βιώσιμο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, 32 ερευνητικές ομάδες από διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας υπέβαλαν τις προτάσεις του. Η ερευνητική ομάδα του ΓΠΑ που αποτελείται από τον κ. Αργύρη Παπαμιχαλόπουλο, απόφοιτο του ΔΠΜΣ «ΜΒΑ στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωργίας και Τροφίμων» των Τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, την Καθ. Έφη Τσακαλίδου και τον Αναπλ. Καθ. Ανδρέα Δριχούτη  κέρδισε ένα από τα τέσσερα βραβεία και συγκεκριμένα το βραβείο:

Συνεργασία με δομές της FrieslandCampina Hellas στο Wageningen για την ιδέα «Δημιουργία αποσταγματοποιείου για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών (αποστάγματα) από τυρόγαλα»

Το πρόβλημα που έρχεται να λύσει η εν λόγω ερευνητική ιδέα εντοπίζεται στην δυσκολία αξιοποίησης του ελληνικού τυρογάλακτος από τις μικρομεσαίες τυροκομικές μονάδες, το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ρυπαντή για το περιβάλλον. Η κύρια αξιοποίηση του τυρογάλακτος μέχρι τώρα είναι η χρήση του στις ζωοτροφές, αλλά η μεγαλύτερη ποσότητα απορρίπτεσαι στο περιβάλλον, κυρίως στην θάλασσα, σε λίμνες και ποτάμια, ανατρέποντας την ισορροπία των οικοσυστημάτων αυτών εις βάρος των οργανισμών  που ζουν σε αυτά. Με τη λύση που προτάθηκε είναι δυνατόν να παραχθούν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, για τα οποία οι Έλληνες καταναλωτές θα ήταν σε αρκετά μεγάλο ποσοστό (~66%) θετικά διακείμενοι να αγοράσουν και να καταναλώσουν.

Απόσπασμα από την τελετή βράβευσης του 2ου Διαγωνισμού Καινοτομίας «ΝΟΥΝΟΥ Ιdea Challenge» με θέμα τη βιωσιμότητα στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας: https://www.youtube.com/watch?v=f99fgQFTc5w

Σύντομη περιγραφή της ιδέας από την ερευνητική ομάδα: https://www.youtube.com/watch?v=08-zQ5O3tmk

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο