ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Agri Innovation expo: 1η Έκθεση Έρευνας, Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 28-30 Σεπτεμβρίου 2021

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διανύοντας τον 2ο αιώνα λειτουργίας και προσφοράς του, διοργανώνει την 1η Έκθεση Έρευνας, Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρες 11:00- 20:00, στον υπαίθριο χώρο του Γεωργικού Μουσείου.

Στο επίκεντρο την Καινοτομίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει την  Agri Innovation expo, μετουσιώνοντας το υψηλό επίπεδο έρευνας που εκπονείται από τις ερευνητικές του ομάδες, στην παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας παρουσιάζοντας περισσότερα από 30 καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα.

Σκοπός της Agri Innovation expo είναι η προώθηση της καινοτομίας και η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των μελών του Πανεπιστημίου μας, προς όφελος τόσο των ιδίων των ομάδων που συμμετέχουν όσο και της κοινωνίας και οικονομίας, ευρύτερα. Επιπλέον, θα δώσει την ευκαιρία:

  • στους φοιτητές και ερευνητές να γνωρίσουν από κοντά τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες του ΓΠΑ,
  • στις ερευνητικές ομάδες να παρουσιάσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στους παραγωγικούς φορείς,
  • στους επενδυτές και εκπροσώπους επιχειρηματικών, επενδυτικών και τεχνολογικών funds που θα επιθυμούσαν να χρηματοδοτήσουν ώριμα ερευνητικά αποτελέσματα,
  • στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, στην αγροδιατροφή και στην εφοδιαστική αλυσίδα,
  • στο ευρύ κοινό να γνωρίσει ένα διαφορετικό «πράσινο» πανεπιστήμιο

Γιατί να έρθει κάποιος στην έκθεση:

  • για να γνωρίσει το ΓΠΑ με επίκεντρο την καινοτομία,
  • να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της αγροδιατροφής,
  • να ενισχύσει την συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας με τους παραγωγικούς φορείς,
  • να «δοκιμάσει» από κοντά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
  • να δικτυωθεί μέσα από το πιο δυναμικό κομμάτι του ΓΠΑ,

Η έκθεση απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, επενδυτές, αγρότες, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις τροφίμων, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και προς κάθε ενεργό πολίτη.

Γιορτάζοντας 100 + 1 χρόνια από την ίδρυση του, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανοίγει τις πύλες του για να το γνωρίσετε στο επίκεντρο της καινοτομίας.

Για πληροφορίες: https://agrinnovation.aua.gr/innovinagri@aua.gr, 210 529 4768

Να είστε εκεί!

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο