ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εκπαίδευση και ενημέρωση στην καινοτομία, επιχειρηματικότητα και μεταφορά τεχνολογίας της ακαδημαϊκής κοινότητας

Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας,

Στο πλαίσιο του Έργου «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5132774 και συγκεκριμένα του Πακέτου εργασίας:

Π.Ε.8: Εκπαίδευση και ενημέρωση στην καινοτομία, επιχειρηματικότητα και μεταφορά τεχνολογίας της ακαδημαϊκής κοινότητας,

επίκειται η υλοποίηση της Δράσης Γ:  Δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το πακέτο Π.Ε.8, έχει σαν στόχο την παροχή εκπαίδευσης/επιμόρφωσης προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εξειδικευμένα θέματα  που άπτονται της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας και της Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Στο ανωτέρω πλαίσιο καλούνται όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα προσφερόμενα προγράμματα επιμόρφωσης.

Οι ομάδες για τις οποίες θα υλοποιηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι:

 • το Ακαδημαϊκό Προσωπικό
 • το Διοικητικό Προσωπικό
 • τα Μέλη των Οργάνων Διοίκησης
 • τα Μέλη του Γραφείου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ
 • οι Φοιτητές

Η θεματολογία, η οποία αναπτύσσεται ανάλογα με την ομάδα στόχου, περιλαμβάνει:

 • Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας
 • Διαχείριση Καινοτομιών (Έφεση στη μεταφορά ακαδημαϊκής τεχνολογίας)

Σκοπός της εκπαίδευσης και ενημέρωσης είναι:

 • η παροχή των απαραίτητων (βασικών και εξειδικευμένων) γνώσεων που να επιτρέπουν την επιχειρηματική αυτενέργεια,
 • η εξοικείωση με την επιχειρηματική κουλτούρα και τα σύγχρονα εργαλεία λήψης αποφάσεων,
 • η κατανόηση της μεταφοράς τεχνολογίας/τεχνογνωσίας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον
 • η ουσιαστική επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων του αγρο-βιομηχανικού τομέα και του «επιχειρείν».

Η Εκπαίδευση θα υλοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρες 10:00-12:00.

Ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κυριάκος Δρίβας, ειδικός σε θέματα διαχείρισης της καινοτομίας, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνολογίας θα παρουσιάσει το επιμορφωτικό σεμινάριο.

Μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για τις εκπαιδεύσεις μας στην κάτωθι ιστοσελίδα:

https://innovinagri.aua.gr/

Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική εφαρμογή εδώ

Για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου το link σύνδεσης μέσω της  εφαρμογής MS-Teams εδώ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο