ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Βρείτε συνεργάτες για τις προτάσεις των Ευρωπαϊκών Αποστολών – EU Missions στη διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης

Το ευρωπαϊκό έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τις Αποστολές (NCP4Missions), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης για τις νέες προκηρύξεις των Αποστολών του Ορίζοντα Ευρώπη για το 2024. Η εκδήλωση έχει ως στόχο να βοηθήσει δυνητικούς συμμετέχοντες σε προτάσεις να βρουν τους κατάλληλους συνεργάτες.

Η εκδήλωση επικεντρώνεται στις ακόλουθες προσκλήσεις του Ορίζοντα Ευρώπη – Αποστολές και διαθεματικές προκηρύξεις:

  • Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
  • Καρκίνος
  • Αποκατάσταση του Ωκεανού και των Υδάτων μας μέχρι το 2030
  • 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις μέχρι το 2030
  • Μία Συμφωνία για τα Εδάφη της Ευρώπης
  • Διαθεματικές δραστηριότητες

Η εγγραφή στην πλατφόρμα δικτύωσης είναι διαθέσιμη μέχρι τις 17 Μαΐου 2024. Για να μπορέσετε να κλείσετε διαδικτυακές συναντήσεις με δυνητικούς εταίρους, θα χρειαστεί να ανεβάσετε το προφίλ του εργαστηρίου σας και τα topics που σας ενδιαφέρουν.

Πληροφορίες για την εγγραφή είναι διαθέσιμες εδώ: https://missions-horizon-europe-brokerage-2024.b2match.io/how-it-works

Το ανανεωμένο Πρόγραμμα Εργασίας για τις Ευρωπαϊκές Αποστολές με τις προκηρύξεις του 2024, είναι διαθέσιμο εδώ: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-12-missions_horizon-2023-2024_en.pdf

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση δικτύωσης, επικοινωνήστε με τους συναδέλφους του Γραφείου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας στο email: innovinagri@aua.gr

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο