ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση του EIT Food για εμπειρογνώμονες στην Αναγεννητική Γεωργία στη Νότια Ευρώπη

Το EIT Food αποτελεί την κορυφαία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία καινοτομίας για τις αλυσίδες τροφίμων, που εργάζεται για να καταστήσει το σύστημα τροφίμων πιο βιώσιμο, υγιεινό και αξιόπιστο. Συνεργάζεται με περισσότερες από 200 κορυφαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης για να τις υποστηρίξει να επιφέρουν αυτήν την αλλαγή. Οι δραστηριότητές του καλύπτουν ολόκληρη την τροφική αλυσίδα από την αγροτική παραγωγή έως τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών έως την επεξεργασία των απορριμμάτων και εστιάζει σε 4 βασικούς τομείς: καινοτομία, εκπαίδευση, δέσμευση των καταναλωτών και επιχειρηματικότητα.

Ως μέρος της αποστολής του να κάνει τα συστήματα τροφίμων πιο βιώσιμα και πιο υγιεινά, το EIT Food δημιούργησε το Πρόγραμμα Αναγεννητικής Γεωργίας, ένας από τους κύριους στόχους του οποίου είναι να υποστηρίξει τους αγρότες στη Νότια Ευρώπη να εκπαιδευτούν και να μεταβούν σε πιο βιώσιμες μεθόδους γεωργίας. Η έμφαση έχει δοθεί στη Μεσόγειο επειδή οι αγρότες αυτής της περιοχής έχουν πληγεί δυσανάλογα από την κλιματική αλλαγή και τις συμβατικές γεωργικές πρακτικές και υποφέρουν από φτωχά εδάφη, λειψυδρία, διάβρωση, έλλειψη βιοποικιλότητας και χαμηλότερες αποδόσεις. Αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν επιδεινωθεί από το υψηλό κόστος των γεωργικών εισροών, τις χαμηλές τιμές των τροφίμων και το αυξημένο χρέος, τα οποία έχουν αφήσει τους αγρότες να αγωνίζονται για την οικονομική τους επιβίωση.

Για να αναστρέψει αυτές τις τάσεις και να ενισχύσει την υλοποίηση του Προγράμματος Αναγεννητικής Γεωργίας, το EIT Food εστιάζει τις προσπάθειές του σε τέσσερις βασικούς τομείς:

Υποστήριξη των ευρωπαίων γεωργών στη μετάβαση στην αναγεννητική γεωργία.

Το EIT Food προσφέρει στους καινοτόμους αγρότες στη Νότια Ευρώπη ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης που τους βοηθά να μάθουν και στη συνέχεια να εφαρμόσουν τις αρχές της αναγεννητικής γεωργίας στις φάρμες τους. Οι πιο πολλά υποσχόμενοι αγρότες στα μαθήματα κατάρτισης είναι ευπρόσδεκτοι σε ένα 3ετές πρόγραμμα μετάβασης στην αναγεννητική γεωργία, με καθοδήγηση των συμβούλων του EIT Food.

Παρακολούθηση βελτιώσεων οικοσυστήματος.

Το EIT Food μετρά διάφορες παραμέτρους στα αγροκτήματα του προγράμματος, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα ο αντίκτυπος των πρακτικών αναγεννητικής γεωργίας στην υγεία του εδάφους, τη βιοποικιλότητα και το εισόδημα των αγροτών. Παρακολουθώντας αυτές τις παραμέτρους με την πάροδο του χρόνου, το EIT Food ελπίζει να αποδείξει ότι η αναγεννητική γεωργία δεν είναι μόνο καλή για τους αγρότες, αλλά ότι μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στο περιβάλλον.

Βοηθώντας το κοινό να δει τα οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον της αναγεννητικής γεωργίας.

Για να υιοθετήσουν οι αγρότες την αναγεννητική γεωργία, είναι σημαντικό το ευρωπαϊκό κοινό να κατανοήσει και να εκτιμήσει τι κάνουν και πώς ωφελεί το περιβάλλον και την υγεία μας. Μέσα από μία συναρπαστική έρευνα και ισχυρή αφήγηση, το ΕΙΤ Food εξηγεί τη σχέση μεταξύ εδάφους, υγείας και ανθρώπινης υγείας.

Συνεργασία με εταιρείες αγροδιατροφής για τη μετάβαση της προσφοράς τους στην αναγεννητική γεωργία.

Το πλήρες δυναμικό της αναγεννητικής γεωργίας θα επιτευχθεί όταν οι εταιρείες αγροδιατροφής αλλάξουν τις στρατηγικές προμήθειας τροφίμων. Το EIT Food συνεργάζεται στενά με τους εταίρους του και άλλες επιχειρήσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής για να βοηθήσει τους παραγωγούς να εκπαιδεύσουν τα δίκτυα προμηθειών τους και να σχεδιάσουν στρατηγικές προμηθειών που ενθαρρύνουν την υιοθέτηση πρακτικών αναγεννητικής γεωργίας.

Σε αυτή τη φάση, το EIT Food αναζητά ειδικούς στην αναγεννητική γεωργία και την κτηνοτροφία για να εκπαιδεύσουν και να συμβουλεύσουν παραγωγούς στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Τουρκία και την Ιταλία που ενδιαφέρονται να μάθουν πώς να καλλιεργούν πιο βιώσιμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: https://www.eitfood.eu/open-calls/call-for-expert-advisors-in-regenerative-agriculture-in-south-of-europe-2

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο