ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Έναρξη Α’ Κύκλου Προγράμματος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ!

Η συμμετοχή σας στην εν λόγω εκπαιδευτική δράση θα συμβάλλει στη τόνωση των σχέσεων μεταξύ του προσωπικού του ΓΠΑ και της επιχειρηματικής κοινότητας με σκοπό την καλλιέργεια δεσμών μεταξύ Πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας ώστε να ανταποκριθούμε θετικά στις σύγχρονες ανάγκες για αποτελεσματικότερη διοίκηση και υψηλή ποιότητα.

Πρόγραμμα

Εκπαίδευση και ενημέρωση στην καινοτομία, επιχειρηματικότητα και μεταφορά τεχνολογίας της ακαδημαϊκής κοινότητας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας 3 ώρες (διά ζώσης)-Ημερομηνία υλοποίησης: 15 Ιουνίου 2023 10:00-13:00

Διάδοση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Σύνολο Διάρκειας διδακτικών ενοτήτων 6 ώρες (εξ’ αποστάσεως)- Ημερομηνίες υλοποίησης 22 Ιουνίου 2023 10:00-13:00 & 29 Ιουνίου 2023 10:00-13:00

Ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα και εταιρίες Spin-off

Σύνολο Διάρκειας διδακτικών ενοτήτων 6 ώρες (διά ζώσης)
Ημερομηνίες υλοποίησης 5 Ιουλίου 2023 10:00-13:00 & 13 Ιουλίου 2023 10:00-13:00

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

Σύνολο Διάρκειας διδακτικών ενοτήτων 6 ώρες (εξ’ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία)
Ημερομηνίες υλοποίησης 20 Ιουλίου 2023 10:00-13:00 & 27 Ιουλίου 2023 10:00-13:00

Οι ομάδες για τις οποίες θα υλοποιηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι:

• το Ακαδημαϊκό Προσωπικό

• το Διοικητικό Προσωπικό

• τα Μέλη των Οργάνων Διοίκησης

• τα Μέλη του Γραφείου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ

• οι Φοιτητές

Σκοπός της εκπαίδευσης και ενημέρωσης είναι: • η παροχή των απαραίτητων (βασικών και εξειδικευμένων) γνώσεων που να επιτρέπουν την επιχειρηματική αυτενέργεια, • η εξοικείωση με την επιχειρηματική κουλτούρα και τα σύγχρονα εργαλεία λήψης αποφάσεων, • η κατανόηση της μεταφοράς τεχνολογίας/τεχνογνωσίας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον • η ουσιαστική επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων του αγρο-βιομηχανικού τομέα και του «επιχειρείν».

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο