ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ολοκλήρωση κύκλων εκπαιδεύσεων του γραφείου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δύο κύκλοι εκπαιδεύσεων που οργανώθηκαν από το Γραφείο Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας “InnovInAgri”, σε συνεργασία με τη Δρ. Παναγιώτα Χατζημιχαηλίδου. Συνολικά καλύφθηκαν 100 ώρες εξ’ αποστάσεως και διά ζώσης εκπαίδευσης, σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας. Περισσότεροι από 150 συμμετέχοντες πήραν μέρος στα εκπαιδευτικά σεμινάρια (μέλη ΔΕΠ, ερευνήτριες – ερευνητές, διοικητικό προσωπικό του ΕΛΚΕ). Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν πάνω σε κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία σε θέματα αγροδιατροφής και βιώσιμης ανάπτυξης. Οι θεματικές περιοχές που καλύφθηκαν στο πλαίσιο των σεμιναρίων ήταν οι παρακάτω:

 • Εκπαίδευση και ενημέρωση στην καινοτομία, επιχειρηματικότητα και μεταφορά τεχνολογίας της ακαδημαϊκής κοινότητας
 • Διάδοση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα και εταιρίες Spin-off
 • Επιχειρηματικότητα και καινοτομία
 • Στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης (Smart Specialisation) με γνώμονα την έρευνα και την καινοτομία και ο ρόλος των πανεπιστημίων
 • Βιώσιμη ανάπτυξη και εταιρική υπευθυνότητα (ESG and Sustainability Performance Management)
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου
 • Βιώσιμη Διαχείριση Αγροτικής Γης
 • Διαχείριση Αγροτικών Επιχειρήσεων
 • Αγροτική ανάπτυξη και οικονομία
 • Εισαγωγή στα τρόφιμα και το περιβάλλον μας
 • «Πρασινίζοντας» την Οικονομία

Οι εκπαιδεύσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ 5132774 / ΕΛΚΕ 121.0001 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Θωμά Μπαρτζάνα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο