ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαθέσιμο όλο το υλικό για τις προκηρύξεις του προγράμματος Interreg NEXT MED

Το πρόγραμμα, η νέα προκήρυξη και τα κριτήρια επιλεξιμότητας παρουσιάστηκαν στην ενημερωτική ημερίδα του προγράμματος Interreg NEXT MED, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 23 Ιανουαρίου 2024. Οι παρουσιάσεις των στελεχών του Interreg με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, είναι διαθέσιμες εδώ, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν ημερομηνίες για εθνικές ενημερωτικές ημερίδες.

Η νέα προκήρυξη Interreg NEXT MED

Με ένα σημαντικό προϋπολογισμό 103,6 εκατομμυρίων ευρώ, αυτή η προκήρυξη αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τη χρηματοδότηση συνεργατικών έργων που στοχεύουν στην επίτευξη σημαντικών μετασχηματισμών και στην ενθάρρυνση της βιώσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου.

Με στόχο να καταστεί η περιοχή πιο έξυπνη και ανταγωνιστική, πιο πράσινη και ανθεκτική στο κλίμα, πιο κοινωνική και συμπεριληπτική, η προκήρυξη του 2024 επικεντρώνεται σε καίρια θέματα για τις δύο ακτές της Μεσογείου. Αυτά περιλαμβάνουν την ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας, την προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ, την προαγωγή λύσεων ανανεώσιμης ενέργειας, την ενίσχυση των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, την προώθηση εκπαιδευτικών ευκαιριών, τη διασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, και την ενίσχυση της τοπικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων.

Η γεωγραφική κάλυψη της προκήρυξης εκτείνεται σε περισσότερες από 100 επικράτειες από 7 κράτη μέλη της ΕΕ (Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία) και και 8 συνεργαζόμενες χώρες (Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Παλαιστίνη, Τυνησία και Τουρκία).

Αναγνωρίζοντας τη μοναδική προστιθέμενη αξία της διασυνοριακής συνεργασίας για την ανάπτυξη της Μεσογείου, κάθε πρόταση πρέπει να υποβάλλεται από ένα συνεργατικό δίκτυο που εκπροσωπεί τουλάχιστον 3 οργανισμούς από 3 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μιας Χώρας Εταίρου της Μεσογείου. Σε μία πρόταση μπορούν να συμμετέχουν διάφοροι φορείς, συμπεριλαμβανομένων εθνικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών, δήμων, μη κερδοσκοπικών/οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών, ιδιωτικών εταιρειών και άλλων σχετικών φορέων.

Ανάλογα με τον τύπο των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν,  η οικονομική ενίσχυση της ΕΕ θα κυμαίνεται από 500.000 έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η συνεισφορά της ΕΕ δεν μπορεί να υπερβεί το 89% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του έργου, και η συν-χρηματοδότηση του έργου πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 11% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 28η Μαρτίου 2024.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο