ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άνοιξαν οι προκηρύξεις της Ευρω-μεσογειακής πρωτοβουλίας PRIMA για το 2024

Άνοιξαν στις 25 Ιανουαρίου οι προκηρύξεις το προγράμματος PRIMA για το 2024. Το PRIMA, προχωρά σε ένα βασικό μετασχηματισμό του, ενσωματώνοντας τη μέθοδο Water-Energy-Food-Ecosystem Nexus (WEFE Nexus), σε όλες τις θεματικές του προκηρύξεις. Αυτή η στρατηγική απόφαση βασίζεται στην αναγνώριση ότι οι υφιστάμενες απειλές στους φυσικούς πόρους, ενισχυμένες από την παγκοσμιοποίηση, απαιτούν μια συνολική και αλληλένδετη αντιμετώπιση.

Το πρόγραμμα PRIMA αναγνωρίζει την αναγκαιότητα για μια συνολική και αλληλένδετη στρατηγική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Η ενσωμάτωση της προσέγγισης Nexus σε όλες τις θεματικές προκηρύξεις στοχεύει στο να συμβάλει στην συνολική ασφάλεια και βιωσιμότητα της περιοχής της Μεσογείου. Παρέχοντας ένα πλαίσιο που διευκολύνει την ενημερωμένη λήψη αποφάσεων, το πρόγραμμα PRIMA επιδιώκει να διασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ trade-offs και συνεργειών, διατηρώντας την ακεραιότητα των Μεσογειακών οικοσυστημάτων.

Οι αιτήσεις έχουν ανοίξει και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις προθεσμίες υποβολής:
Section 1: Πρώτη φάση | 2 Απριλίου 2024
Section 2: Πρώτη φάση | 4 Απριλίου 2024

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας 2024.

Οι θεματικές περιοχές του 2024 περιλαμβάνουν την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση του νερού σε ξηρές και ημίξηρες περιοχές της Μεσογείου, τα βιώσιμα συστήματα γεωργίας που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικές πιέσεις στη Μεσόγειο, και την ανάπτυξη μιας βιώσιμης αλυσίδας αξίας τροφίμων για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημειώστε ότι υπήρξαν αλλαγές στις οικονομικές υποχρεώσεις της Ελλάδας. Οι Έλληνες υποψήφιοι δεν θα μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για το Τμήμα 2 (Section 2) των προκηρύξεων του 2024. Οι τροποποιήσεις δεν εμφανίζονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας 2024.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο